Reset Password

click to enable zoom
Loading Maps
Vi hittade inga objekt
open map
Avancerad sökning
Ditt sökresultat

Villkor och integritetspolicy

MarRentals är engagerade i att bibehålla integriteten för din personliga data och har vidtagit åtgärder för att undvika obehörig åtkomst, borttagande och modifiering av dessa enligt Europeiska dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.

Din personliga datas säkerhet

När du förser oss med personlig information via kontaktformulären, så gör du det alltid med ditt uttryckta godkännande och i en säker miljö, eftersom vi använder SSL-kryptering för kommunikationen mellan servern och din webbläsare. Du ser det på att hemsidan använder https först i webbadressen.

Du ger oss rätt att lagligen använda din data när du uttryckligen ger tillstånd eller när du utför en handling på vår hemsida som otvivelaktigen innebär att du avser ge oss den rätten, t.ex. när du registrerar dig. Informationen kommer lagras så länge vi behöver den för att fullfölja tjänsten gentemot dig, eller så länge som det krävs för att följa våra juridiska skyldigheter.

Vad gör vi med informationen som du förser oss med

Vi lagrar informationen du förser oss med, t.ex. namn, email, telefonnummer, meddelanden iklickade kryssrutor, tillsammans med tillhörande data, som t.ex. bostadsid eller länk till sidan där meddelandet skickades ifrån. Datan används till att utföra tjänsten som du behöver.

Vem delar vi data med?

Information som du förser oss med i formulär kommer inte delas med tredjepart, bortsett från när det krävs av juridiska skäl eller för att vi ska kunna fullfölja det åtagande som är anledningen till att du försåg oss med datan.

Data som samlas in av statistikskript, som Google Analytics och Facebook Pixel, delas med dessa parter, om du uttryckligen tillåter det, genom att välja nivå i Cookie-formuläret första gången du besöker vår sida.

Dina rättigheter till din data

För att utöva dina rättigheter, såsom rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning eller överförbarhet av dina personuppgifter, skicka din skriftliga begäran till info@marrentals.se, med tydlig uppgift om rätten du vill utöva och inkludera:

  • Namn och efternamn på personen som skickar begäran
  • Kopia av pass eller nationellt ID-kort
  • Emailadress som användes när personuppgifterna angavs
  • Postadress och telefonnummer

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket inte påverkar lagligheten av all databehandling som utförts innan det dras tillbaka.

Cookies

När du surfar på MarRentals webbplats, ger du oss lite information om de sidor du besöker eller åtgärder du gör, t.ex. sparar en sökning. Uppgifterna om sparade data beror på din inställning i Cookie-formuläret som du svarar på när du besöker webbplatsen första gången.

Länkar till andra webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller endast de uppgifter som samlas in på MarRentals. Om du klickar på en länk som tar dig till en annan webbplats måste du ta hänsyn till att du lämnar vår webbplats och bör därför läsa sekretesspolicyn på den webbplatsen eftersom vi inte ansvarar för sekretesspraxis på andra webbplatser.